​Kontaktoplysninger

Tlf.: 99989740

E-mail: inj@agrinord.dk 

Landbrug

Landbrug med pasningsgaranti

Vi tilbyder afløsning ved alle produktionsformer både i stalden og marken.
Bruger man vikarer fra Himmerlands Vikarservice, er der garanti for at besætningen vil blive passet korrekt og forsvarligt, indtil ejeren igen selv kan overtage driften.
Skulle man få brug for en kvalificeret vikar udenfor kontorets åbningstid, kan man altid komme i kontakt med Vikarservice, idet vi har døgnvagt.
Det er brugervirksomheden/landmanden, der har forsikringspligten vedrørende arbejdsskader, herunder skader på briller og høreapparater, når instruktionspligten/-retten ligger hos kunden/landmanden. Det er kunden/landmanden, der har indberetningspligten til Arbejdstilsynet.

Vikarerne er ansvarsforsikrede. Erstatningskrav skal anmeldes omgående, således at Himmerlands Vikarservice kan anmelde dette til forsikringsselskabet. Der er en selvrisiko på 5.000,- kr. ved hver skade, som kunden/landmanden skal betale. Forsikringen dækker kun den direkte skade og således ikke for driftstab og andre indirekte tab. Har kunden/landmanden i forvejen de skadede ting forsikret, skal skade anmeldes til eget forsikringsselvskab.

Forsikringsdækning ved penicillin i mælk dækkes kun i begrænset omfang, såfremt det er vikaren, der har skylden for uheldet. Vores forsikring dækker kun landmandens selvrisiko, dog max 12.500,- kr., som fratrækkes Himmerlands Vikarservices selvrisiko på 5.000,- kr. Dette gælder også selvom landmanden ikke selv har tegnet forsikring. Derfor anbefaler vi alle mælkeproducenter, selv at tegne forsikring mod penicillin i mælk.

 

Vi tilbyder afløsning til fx:

 • Ferie/fridage
 • Ekstra hjælp i mark og stald
 • Sygdom, barsel og barnets 1. sygedag
 • Pakketilbud
 • Robotmalkning
 • Rengøring af stalde
 • Høst ol.
 • Gruppeafløsning
 • Travle perioder

Andre tilbud​

 • Om- og tilbygninger
 • Vedligeholdelse af bygninger og maskiner
 • Pyntegrønt og juletræer
 • Minkpelsning
 • Kreaturklipning
 • Hedtvandsrensning
 • Beskæring og vedligeholdelse af læhegn samt fældning af træer
 • Arbejde med minilæsser
 • Om- og nylægning af fliser
 • Kalke og male både ude og inde
 • Vedligeholdelse af grønne områder
 • Hegnsætning
 • Dambrug - afløser
 • Gartnerier og planteskoler​

Kontakt

Himmerlands Vikarservice A/S

Hjortkjærsvej 30
9600 Aars
Tlf.: 99989740
E-mail: inj@agrinord.dk 

CVR: 37825719

Find os​

Himmerlands Vikarservice I/S
Hjortkjærsvej 30
9600 Aars

Partner